GTC

(1) Betaling via Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ) (https://www.klarna.com/de/), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we de volgende betalingsmogelijkheden. De betaling wordt in alle gevallen gedaan aan Klarna:


-

Directe bankoverschrijving: Beschikbaar in Duitsland. Je rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vind je hier (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user). Algemene informatie over Klarna vindt u hier (https://www.klarna.com/de/). Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het privacybeleid van Klarna (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy).
Meer informatie over Klarna vindt u hier (https://www.klarna.com/de/smoooth-mehrzuklarna/). De Klarna app vindt u hier (https://www.klarna.com/de/klarna-app/).

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht om de goederen onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de transporteur zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele klachten. Als u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van nakoming, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument hierdoor niet wordt ontnomen (beginsel van begunstiging).

(2) De plaats van nakoming voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan en de plaats van jurisdictie is onze statutaire zetel als u geen consument bent, maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of als uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van het indienen van de vordering onbekend is. Dit heeft geen invloed op het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank in een andere wettelijke bevoegde rechtbank.

(3) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
II Informatie over de klant

1. identiteit van de verkoper

Union Finance GmbH
Elsenfelder Straße 32
63906 Erlenbach am Main
Erlenbach am Main, Duitsland
E-mail: kontakt@mymopp.de


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar op  https://ec.europa.eu/odr.

2. informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het afsluiten van het contract, het afsluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Afsluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3 Taal van het contract, opslag van de contracttekst

3.1 De contracttaal is Duits.

3.2 Wij slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat de bestelling via het online winkelmandje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt met behulp van de afdrukfunctie van de browser of elektronisch worden opgeslagen. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten voor verkoop op afstand en de Algemene Voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

4. essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten vindt u in de betreffende aanbieding.

5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 De in de respectievelijke aanbiedingen genoemde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 De verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een dienovereenkomstig gekenmerkte knop op onze website of in de respectieve aanbieding, worden afzonderlijk weergegeven tijdens het bestelproces en zijn extra voor uw rekening, tenzij levering zonder verzendkosten is toegezegd.

5.3 De voor u beschikbare betaalmethoden worden op onze website of in de betreffende aanbieding onder een knop met het betreffende label weergegeven.

5.4 Voor zover niet anders vermeld bij de afzonderlijke betaalmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het afgesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6 Leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, de levertermijn en eventuele leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstig gekenmerkte knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een andere persoon die is aangewezen om de verzending uit te voeren.

7 Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze Algemene Voorwaarden en de klanteninformatie zijn opgesteld door de in IT-recht gespecialiseerde juristen van Händlerbund en worden voortdurend gecontroleerd op juridische conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie vindt u op: https://www.haendlerbund.de/jde/leistungen/rechtssicherheit/agb-service (https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service).

laatste update: 27.10.2020