Privacybeleid

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van gegevens heeft geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing als er geen andere gegevens worden verstrekt bij de volgende verwerkingen.
"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Server logbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost/IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR uit hoofde van ons doorslaggevende legitieme belang om de probleemloze werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren.
Uw gegevens worden onder andere doorgegeven aan Canada. De EU-Commissie heeft een adequaatheidsbesluit afgegeven voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Contactgegevens

Verantwoordelijke persoon
Neem op verzoek contact met ons op. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking vindt u in onze juridische verklaring.Proactief contact van de klant per e-mail
Als u op eigen initiatief per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u die zelf hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient om uw contactaanvraag te verwerken en te beantwoorden.
Als het doel van het contact het uitvoeren van precontractuele maatregelen is (bijv. advies over een interesse in kopen, voorbereiding van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken van en reageren op uw aanvraag. In dit geval heeft u het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 lid 1 lit. f GDPR.
We zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw aanvraag te verwerken. Daarna worden uw gegevens verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.
Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) voor zover u die hebt opgegeven. De gegevensverwerking dient om het contact tot stand te brengen.
Als het doel van het contact het uitvoeren van precontractuele maatregelen is (bijv. advies over een interesse in kopen, voorbereiding van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken van en reageren op uw aanvraag. In dit geval heeft u het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 lid 1 lit. f GDPR. We zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden daarna verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Bestellingen


Verzamelen, verwerken en doorsturen van persoonlijke gegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te beantwoorden. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten van het contract. Als de gegevens niet worden verstrekt, kan er geen overeenkomst worden gesloten. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met jou.Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde verzendbedrijven en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor het verwerken van bestellingen en IT-dienstaanbieders. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.
Uw gegevens worden onder andere doorgegeven aan Canada. De EU-Commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.


Reclame

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres onafhankelijk van de contractverwerking uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het versturen van nieuwsbrieven, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan uit de verzendlijst verwijderd.


Verzenddienst

Doorgeven van het e-mailadres aan verzendbedrijven voor informatie over de verzendstatus
Wij geven uw e-mailadres in het kader van de contractafwikkeling door aan de verzenddienst als u daar tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Het doel van deze openbaarmaking is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.


Betalingsdienstaanbieder

Gebruik van PayPal
Op alle PayPal-transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing. Dit kunt u vinden op  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Gebruik van PayPal Express
We gebruiken de betaalservice PayPal Express van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal") op onze website. Het doel van de gegevensverwerking is om u een betaling te kunnen aanbieden via de betaalservice PayPal Express. Om deze betaalservice te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer u de website bezoekt. Voor dit doel kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR vanwege ons doorslaggevende legitieme belang in een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking doorgegeven aan PayPal om het contract met u met de geselecteerde betaalmethode uit te voeren. Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de PayPal Express-betaalservice is te vinden in het bijbehorende privacybeleid op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS (http://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS).

Gebruik van persoonsgegevens bij het selecteren van Klarna betaalopties
Om u de betaalmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, sturen wij persoonsgegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, naar Klarna. Hierdoor kan Klarna beoordelen of u gebruik kunt maken van de betaalmogelijkheden die via Klarna worden aangeboden en kan Klarna de betaalmogelijkheden aanpassen aan uw behoeften. Algemene informatie over Klarna vindt u op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonsgegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en in overeenstemming met de informatie in het privacybeleid van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy).

cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U hebt daarom volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden ingesteld en kunt u beslissen of u deze cookies individueel wilt accepteren en het opslaan van cookies en het verzenden van de gegevens die ze bevatten, wilt voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. We willen u er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief uitschakelen), kunt u te weten komen door op de onderstaande links te klikken:
Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen)
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)


Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij hieronder in het privacybeleid anders wordt aangegeven, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat een pagina is gewijzigd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 25 lid 2 TTDSG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 lit. f GDPR vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te waarborgen.
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.
Gebruik van GDPR legale cookie
We gebruiken de GDPR Legal Cookie consent management tool van beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz a. Rh.; "beeclever") op onze website. Met de tool kunt u toestemming geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder voor het plaatsen van cookies, en gebruikmaken van uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemming.
Het doel van gegevensverwerking is om de noodzakelijke toestemming voor gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en zo te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. De volgende informatie kan worden verzameld en doorgegeven aan beeclever: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van de toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anonieme, willekeurige, versleutelde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 para. 1 lit. c GDPR.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij beeclever is te vinden op: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions (https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions) en op https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung. (https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung)


Analyse

Gebruik van Hotjar
Wij gebruiken de analysetool van Hotjar Ldt (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; "Hotjar") op onze website.
Het doel van de gegevensverwerking is het op behoeften gebaseerde ontwerp, de optimalisatie en de analyse van onze website.
De tool wordt gebruikt om willekeurig de bewegingen van websitebezoekers op de website te registreren. Hierdoor ontstaat een logboek van muisbewegingen, scrollgedrag, verblijfsduur en klikken op de website (zogenaamde heat map).
Hotjar gebruikt hiervoor onder andere cookies. Daarbij kan de volgende informatie worden verzameld IP-adres (in geanonimiseerde vorm), informatie over het apparaat dat u gebruikt (schermgrootte, apparaten, unieke apparaatidentificatie), informatie over de browser die u gebruikt, locatiegegevens (alleen per land), voorkeurstaal voor het weergeven van de website, gebruikt besturingssysteem. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies, hun functie en opslagduur vindt u hier: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies (https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies)
Op basis van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen aangemaakt. De gegevens worden niet gebruikt om de websitebezoeker persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met de persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Hotjar is contractueel verboden om de verzamelde gegevens aan derden te verkopen.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. Gegevens worden onder andere overgedragen op basis van passende beschermingsmaatregelen. Hotjar zal je op verzoek meer informatie verstrekken over de genomen maatregelen.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met jouw toestemming op basis van § 25 lid 1 zin 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.
Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Hotjar is hier te vinden: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy#enduserenglish (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy#enduserenglish)


Rechten van betrokkenen en opslagduur

Duur van opslag
Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder onder belasting- en handelsrecht, en vervolgens na afloop van deze periode verwijderd, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten op grond van art. 15 tot 20 GDPR: recht op toegang, recht op rectificatie, recht op wissing, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van Art. 6(1)(f) GDPR en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing in overeenstemming met Art. 21(1) GDPR.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met Art. 77 GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

U kunt een klacht indienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens

Beierse overheidsinstelling voor toezicht op gegevensbescherming (BayLDA)
Promenade 18
91522 Ansbach
Telefoon: +49 981 1800930
Fax: +49 981 180093800
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

Recht op bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op onze legitieme belangen in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR, hebt u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Zodra u bezwaar hebt gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

laatste bijwerking: 01.12.2021